Deconstruyendo-foto-MakerFaire

Deconstruïnt el "compartir" del manifest Maker

Aquest text tracta sobre el concepte de “compartir” en l’àmbit de la fabricació digital a partir del Manifest Maker i és un capítol del llibre: Fàbregas, Jordi [coord.] (2017) “Deconstruyendo el manifiesto maker” L’Hospitalet de Llobregat:Trànsit Projectes. ISBN: 978-84-697-3041-6. CC-by-sa 4.0 int. El llibre parteix d’una proposta que el MakerConvent i Trànsit Projectes van fer[…]

Creació col·lectiva i apropiació tecnològica

Ferrer, J. & Gómez, D. (2012). “Creació col·lectiva i apropiació tecnològica”. Publicat a “Innovaciones artísticas y nuevos medios: conservación, redes y tecnociencia” Conferencias de las V Jornadas Internacionales (mayo 2012, Barcelona) del Grupo de investigación arte, arquietectura y sociedad digital de la Universitat de Barcelona. Pàgina 115. ISB: 978-84-695-9407-0. Aquest text es publica sota llicència[…]

Argila: un invitació a enfangar-se. Repensar els sistemes de creació col·lectiva en xarxa

Ferrer, J. i Gómez, D. (2006). “Argila: un invitació a enfangar-se. Repensar els sistemes de creació col·lectiva en xarxa”. Ponència al IIIer Congrés de l’Observatori de la Cibersocietat; grup C-9. [text en línia] – – – Resum: Presentem  una proposta teòrica  destinada  a estimular  el debat entorn dels  sistemes  de creació col∙lectiva en xarxa. Hem[…]