Aproximación al net.art

Gómez, D. i Ferrer, J. (2001). “Aproximación al net.art“. Material didàctic per als estudis de Graduat Multimèdia a Distància. Universitat Oberta de Catalunya i Fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona. http://enlloc.net/netart/aprox/netartapox-v2/00/00.htm [ Text només disponible en espanyol ]