Deconstruyendo-foto-MakerFaire

Deconstruïnt el "compartir" del manifest Maker

Aquest text tracta sobre el concepte de “compartir” en l’àmbit de la fabricació digital a partir del Manifest Maker i és un capítol del llibre: Fàbregas, Jordi [coord.] (2017) “Deconstruyendo el manifiesto maker” L’Hospitalet de Llobregat:Trànsit Projectes. ISBN: 978-84-697-3041-6. CC-by-sa 4.0 int. El llibre parteix d’una proposta que el MakerConvent i Trànsit Projectes van fer[…]