Wikipèdia, un projecte comunitari en xarxa

Gómez, D. (2005). “Wikipèdia, un projecte comunitari en xarxa”. Dins de Recerca Activista i moviments socials. El Viejo Topo. Barcelona.

[ Text only available in Catalan ]

Leave a Reply