HKp, hacks arreu

Fotografia David Gómez, Il·lustració Roger Ballabrera, cc-by-sa

¿Coneixes exemples d’artefactes usats per a un propòsit diferent del que originàriament tenien? HKp és un projecte per documentar aquests casos d’artefactes hackejats i donar-los visibilitat, mostrant que aquests pensament creatiu que fa possible la subversió del dictat del disseny original està a l’abast de tots nosaltres.

El projecte es va posar en marxa al juny de 2009 i va rebre el suport del fons de creació del CoNCA i de la beca Agita de l’Ajuntament de Figueres. L’any 2011 es va publicar un dvd amb un recull de càpsules documentals presentant diversos hacks i 6 llibrets PliegOs que presenten casos o reflexionen al voltant d’aquestes pràctiques a partir del treball de camp realitzat. Els antecedents d’aquest projecte són el treball de camp realitzat a Maçanet de Cabrenys en la preparació de la nostra participació al Festival Maçart 2006. En la posada en marxa del projecte com a tal entre 2009 i 2011 el TAG va col·laborar amb en Joan Montserrat formant equip amb en David Gómez. Les il·lustracions dels PliegOs són d’en Roger Ballebrera i d’en Jaume Ferrer.

L’eina oberta a la participació per fer el treball de camp i documentar els hacks és el wiki HKp on també es publica un blog i es dóna accés a les càpsules de vídeo online.

Leave a Reply