Germinador de propostes de creació col·lectiva

germinador

Germinador va ser un projecte de recerca mitjançant el qual entre 2005 i 2006 vam centrar l’atenció en la creació col·lectiva en xarxa identificant software, propostes i projectes alhora que desenvolupant idees i prototips de manera oberta, a través de tallers i activitats en grup, amb un wiki com a espai de treball i documentació.

El projecte va comptar amb el suport del Fons per la recerca artística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut Universitari de l’Audiovisual (UPF). Els resultats parcials van ser presentats al congès Artech2006 i l’experiència acumulada va donar lloc a un article publicat a Papers d’Art el mateix any.

La metàfora del germinador creava l’imaginari d’un artefacte on les llavors trobades tenen el medi i les cures adequades per tal de germinar. Les llavors eren els programes de creació col·lectiva ja existents, els referents adaptables (com el cadàver exquisit surrealista), així com les idees en la seva primera fase. I els germinats eren els guions, maquetes, propostes elaborades i prototips.

Germinador posava l’ènfasi en la fase d’ideació i prototipat, intentant recollir totes les possibles idees, com una pluja d’idees que es documenta i alhora com un treball teòric de classificació de tipologies (part d’aquest treball està reflectit en la memòria del projecte), per sentar les bases perquè qualsevol pugui desenvolupar programes a partir d’aquestes. L’any 2007 el projecte PLANTER va donar continuïtat a Germinador amb el desenvolupament d’una nova versió de Wikipool i dels llibrets d’esbosssos online Telps, en col·laboració amb en Jaume Nualart i l’equip de Pimpampum.

Per un problema als servidors de la UPF el wiki Germinador va deixar d’estar online. Tenim una còpia de seguretat parcial que algun dia potser restituirem. Mentre podeu consultar-lo (amb el format una mica desmanegat) a la Wayback machine d’Internet Archive.

 

Leave a Reply